Dit zijn de vijf pijlers van vitaliteit op de werkvloer