‘Copingstrategieën’ bij stress: wat wel en niet werkt